Privatlivspolitik2019-07-03T11:38:53+00:00

Privatlivspolitik

Dataansvarlig

Dette website ejes af STORMVIND dorte@stormvind.dk CVR 34252718. Når du køber ydelser eller tilmelder dig nyhedsbrev lagrer vi data om dig.

Data anvendes til følgende formål

Data indsamlet via nyhedsbrev anvendes til markedsføring på de Sociale Medier samt til at sende dig nyhedsbrevet. Data afgivet ved køb anvendes alene til at levere og fakturere dig ydelsen.

Dataopbevaring og sletning af data

STORMVIND opbevarer dine data sikkert og i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven (GDPR).

Data anvendes alene til det formål de er indsamlet til og bliver slettet når formålet er opfyldt eller ikke længere relevant.

Kategorier af personoplysninger

STORMVIND lagrer og anvender følgende kategorier af data: almindelige personoplysninger (mailadresse, firmanavn, telefonnummer, samt din brug af STORMVINDs digitale ydelser heriblandt nyhedsbreve.

Kilder

STORMVIND har fået dine oplysninger:

  • Direkte af dig via tilmelding til nyhedsbrev digitalt
  • Direkte af dig fysisk ved et arrangement
  • Fra andre offentligt tilgængelige kilder
  • En af mine databehandlingssystemer (ex. Mailchimp, Stripe, Billys Billing)

Behandlingsgrundlag

STORMVIND kan videregive dine personoplysninger under følgende omstændigheder:

STORMVIND har indgået databehandleraftale med disse databehandlere hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger:

  • MailChimp til håndtering af mailadresser til udsendelse af nyhedsbreve
  • Meneto til håndtering af fakturaer og udsendelse via mail og EAN
  • Stripe til betaling af produkter og ydelser online

Opbevaring

STORMVIND opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt til de formål der er nævnt:

Nyhedsbreve

Så længe du modtager markedsføringsmateriale og ikke har trukket dit afgivne samtykke tilbage og såfremt STORMVIND ikke er forpligtet til at opbevare informationerne f.eks. i forbindelse med en retslig forpligtelse.


Ydelser

I forbindelse med levering af STORMVINDs produkter og ydelser vil vi opbevare dine personoplysninger i op til 5 år efter afslutning af kundeforholdet i henhold til bogføringsloven, men mindre der er særlige årsager til, at opbevare dem, som f.eks. adgang til tidligere købt online materiale.

Oplysning, indsigelse, ændring, dataportabilitet og sletning

Du kan altid kontakte STORMVIND, for at høre, hvilke personoplysninger vi har om dig

Hvis der er fejl i de data vi har om dig, kan du naturligvis altid bede om at få dem rettet, ligesom du har ret til at få data udleveret i oprindeligt format (dataportabilitet).

Ønsker du ikke længere at STORMVIND skal behandle dine dataoplysninger kan du også sende en mailanmodning herom.

Hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage i forbindelse med nyhedsbreve og markedsføring, kan det til enhver tid ske med et enkelt klik i den aktuelle mail.

Hvis du ønsker at klage over STORMVINDs behandling af dine personoplysninger , kan dette ske til Datatilsynet på adressen Borgergade 28.5, 1300 København, telefon 33193200 email dt@datatilsynet.dk

senest revideret 3. Juli 2019

Privatlivspolitik