Employer branding – tiltræk de rigtige medarbejdere

employer-branding-foredrag-workshop-rådgivning

Det kan være en udfordring for virksomheder at tiltrække og fastholde de rette medarbejdere. Virksomheder konkurrerer ikke bare om at sælge produkter, men også om at finde de skarpeste talenter. Employer Branding kan være en måde at brande din virksomhed på og gøre den attraktiv for potentielle og nuværende medarbejdere.

Employer Branding – kunsten at finde og tiltrække de rigtige medarbejdere

Medarbejderne er grundstenene i enhver virksomhed. Medarbejderne skaber værdi for virksomheden. Medarbejderne er med til at udvikle og optimere virksomheden. Derfor er det vigtigt, at de har et positivt billede af virksomheden og kan stå inde for virksomhedens værdier. Ellers er der risiko for, at de søger andre steder hen. Employer Branding kan både handle om at få flere eller mere kvalificerede ansøgere. Men først og fremmest gælder det om at finde den rette kandidat, der vil passe ind i virksomhedens kultur.

Kampen om de bedste og mest kritiske talenter

Potentielle medarbejdere undersøger ofte virksomheden, før de overvejer at søge jobbet. De er både blevet mere kritiske og selektive. Der kan være flere aspekter, der spiller ind, men lønniveauet er ikke altid det afgørende. Stemningen og kulturen på arbejdspladsen vægter højt på listen. Det samme gør fællesskabet. Ligesom det er vigtigt for virksomheden at få kandidater, der passer ind i virksomhedskulturen, ligeså vigtigt er det for medarbejderne at kunne genkende sig selv i kulturen og billedet af virksomheden udadtil. Tvivl må minimeres, og potentielle kandidater må være sikre på, om virksomheden er et godt match.

Det handler ikke kun om, hvad de kan gøre for virksomheden, men hvad virksomheden kan gøre for dem.

Employer branding kan omfatte alt fra måden, en virksomhed laver stillingsopslag på, til videopræsentationer af medarbejdere og information om sociale arrangementer. Ofte er det større virksomheder, der brander sig selv som attraktive arbejdspladser på karrieremesser, men mindre virksomheder kan med fordel gøre dem kunsten efter. Det er alt sammen tiltag, der er med til at gøre virksomheden mere synlig og skabe et positivt billede af virksomheden. Hos medarbejdere.
Hos leverandører. Ja, selv hos potentielle kunder. Alt tæller, som man siger.

employer advocacy og employer branding

Employer branding er strategisk medarbejderkommunikation

Hvad skal der til for at komme i gang med employer branding? Og ikke mindst: Hvordan sikrer man, at ens employer branding bliver succesfuldt? Det er spørgsmål, som kan give mange HR-medarbejdere grå hår. Tiden kan være en udfordring.

  • Hvordan prioriterer man mellem opgaverne?
  • Hvordan sikrer man, at man ikke går i stå?
  • Hvem skal involveres i organisationen?
  • Hvad krævet det af tid og ressourcer?

 

Det er vigtigt at tænke alle faser i processen igennem. Det er ikke nok at lave en enkelt statusopdatering på LinkedIn og Facebook engang i mellem uden at følge op på den. Det er vigtigt med løbende opfølgning, afstemning af forventninger og evaluering. Det ene ben skal vide, hvad det andet gør.

Derfor er det vigtigt at de overordnede siger god for strategien, så der er rene og klare linjer hele vejen igennem. Virksomheden skal gå i dialog med medarbejderne og få inputs fra dem.

Det kræver tålmodighed, tid og vedholdenhed at opbygge et godt brand, og derfor skal man passe på med at give op, før man har set effekterne af det.

Employer branding betaler sig.

Ikke bare økonomisk, hvor employer branding reducerer udgifterne
til ansættelser. Employer branding kan også være med til at skabe et godt arbejdsklima, bedre
arbejdsgange – og ikke mindst bedre medarbejdere. Nedenfor kan ses en figur over en employer
branding strategi, som kan opfattes som en livscyklus med følgende faser:

Employer Branding Livscyklus Model

Livscyklus Model Employer Branding

Det første trin er at tiltrække medarbejderne til virksomheden ved at vække deres interesse. Dernæst rekrutteres de. Så kommer opstarten i virksomheden. Medarbejderne udvikler sig gerne under deres varetagelse af jobbet. Til sidst tager de afsked med virksomheden. Ligesom livet kan denne cyklus være en vanskelig og kompliceret proces med bump på vejen, men Employer Branding gør processen nemmere og mere gnidningsfri. Da der er tænkt i en medarbejderlivscyklus med bestemte tiltag sat i system.

Troværdighed er en forudsætning for succes med Employer Branding

Image er alt, lyder det inden for marketingsverden. Men sådan er det ikke altid. Medarbejderne vil hurtigt blive klar over, hvis en virksomhed ikke lever op til sit brand. Som i andre af livets forhold skal man som virksomhed ikke love noget, som man ikke kan holde. Hvis en virksomhed brander sig som en nytænkende og progressiv virksomhed, duer det ikke, hvis medarbejdernes erfaring siger noget andet. Det ene er ikke nødvendigvis bedre end det andet. Det handler om virksomhedens troværdighed.

Kan virksomheden stå inde for det, som bliver lovet? Passer imaget udadtil med
medarbejdernes oplevelse af virksomheden? Hvad stiller virksomheden kommende medarbejdere i udsigt?

Medarbejderne kan holde virksomheden op på det, som der er blevet lovet. Ellers er der ikke langt til næste arbejdsplads. Til gengæld kan det skabe stor tilfredshed og positiv omtale, hvis medarbejderne føler, at deres stemme bliver hørt. At de kan se sig selv repræsenteret i virksomhedens kommunikation. De fortæller det måske videre til deres omgangskreds. En positiv
fortælling er skabt, som kan bruges til at tiltrække og fastholde medarbejdere. Det er endnu en grund til, at det for en virksomhed er vigtigt med en klar strategi for Employer Branding. Virksomhedens troværdighed.

Man kan beskrive Employer Branding som virksomhedens personlighed

Som mennesker forsøger vi at skabe en bestemt identitet, som vi håber, at andre vil opfatte på samme måde. På samme måde er det med virksomheder, når de forsøger at skabe sig et bestemt brand som arbejdsplads. Og ligesom i menneskelige forhold, er det vigtigt, at virksomhedens egen opfattelse er i overensstemmelse med andres. Employer branding kan være med til at give virksomheden et mere menneskeligt ansigt og er en mere langsigtet og bæredygtig strategi, når det gælder om at opspore de bedste medarbejdere. Til gavn for både virksomheden og medarbejderne.

Det er ikke så svært, som det lyder, men som al anden markedsføring kræver det en kontinuerlig indsats på mange leder, for at give det optimale afkast

By |2018-03-18T00:55:40+00:00august 11th, 2017|HR|0 Comments

About the Author:

Digital Strateg og Social Selling Ekspert. Direktør STORMVIND

Leave A Comment