Digital Strategi 2018-03-17T23:34:27+00:00

DIGITAL STRATEGI

Når vi arbejder med virksomhedens digitale strategi starter vi typisk med at undersøge hvorfor og hvordan.

HVORFOR

– skal din virksomhed (også) have en digital strategi?

Uden plan og mål bliver dit digitale arbejde tilfældigt og måske meget silobaseret, i stedet for at være en sammenhængende proces, der understøtter dit brand og dine virksomhedsmål. Virksomheder der succesfuldt har integreret brugen af sociale medier har det forankret i såvel ledelsen som strategien.

HVORDAN

– kan en digital strategi understøtte/forbedre dine nuværende forretningsprocesser og mål?

Tænk strategien for de digitale og sociale medier ind i større dele af organisationen, som en del af “social business”, hvor brugen af disse medier er med til at understøtte hele virksomhedens drift og indtjening

Spørg(er) ledelsen?

 • Er vores målgruppe overhovedet online? og hvad forventer de?
 • Hvad er behovet for guidelines, regler og politikker?
 • Hvilke kompetencer har vi in-house?
 • Hvem skal gøre hvad?
 • Hvad kræver det af ressourcer (tid og økonomi)
 • Hvordan kan vi måle udviklingen?
 • Hvordan sikrer vi os det bliver integreret?
 • Hvad har vi af erfaringer?
 • Hvad findes der af muligheder?

SOCIAL SELLING RÅDGIVNING

Internettet og de sociale medier har ændret verdenen. Og kundernes købsvaner. En forandring som vi må tage imod, med de udfordringer der ligger heri.

STORMVIND hjælper virksomheder og organisationer til at skabe mere salg med anvendelse af de sociale medier og ved at optimere medarbejdernes sociale netværk.

Vi gør det med rådgivning og sparring omkring Social Selling og content marketing og i forskellige afdelinger som salg og markedsføring samt HR. Vores primære fokus er LinkedIn men vi inddrager også andre relevante platforme som hjemmeside, facebook, snapchat etc.

Få hjælp til at få skabt en sammenhængende proces som understøtter brand og virksomhedsmål. Og som klæder organisationens medarbejdere på til at stå stærkere og (endnu) mere personligt på de sociale platforme.

Jeg har haft et særdeles udbytterigt samarbejde med STORMVIND. Dorte har en stor viden på mange områder bl.a. når det drejer sig om salg, markedsføring og brugen af Sociale medier, som har været de områder vi ønskede at bygge videre på. Som virksomhed har vi fået mange brugbare værktøjer, som flittigt bliver anvendt og som underbygger strukturen i vores arbejde i virksomheden. Jeg kan kun på det højeste anbefale STORMVIND.
Charlotte Nyeng, Salgs- og marketingschef
Haarslev Industries kan varmt anbefale Dorte Møller Madsen som konsulent til virksomhedsstrategi inden for digitale medier. Dorte er meget kreativ og nytænkende og har været en god sparringspartner i forbindelse med vores profil på de sociale medier.
Karina Lykke Lumholt , Haarlev Industries

SOCIAL SELLING

– fordi dine kunder har ændret købsadfærd

Og fordi mennesker handler med mennesker. I et marked hvor ydelser og produkter i dag er forholdsvis ens bliver de personlige relationer endnu vigtigere. En elegant metode til at navigere i dette setup er at arbejde med Social Selling. Sociale Selling er samtidig en effektiv metode til at imødekomme kundernes nye købsmønstre.

Er du stadig i tvivl om hvorfor du bør fokusere på og implementere Social Selling så følger her lidt fakta, som understøtter det faktum, at salget pt. gennemgår det største paradigmeskifte i 25 år og at Social Selling kan være det der holder jer varme hos kunderne.

Stormvind Social Selling

FAKTA

 • 90% af CEOs vender ikke retur på mails eller telefonopkald fra ”ukendte”. Kilde: Harvard Business Review
 • 75% of vores kunder anvender sociale medier som en del af deres købsproces Kilde. IBM
 • 66% af referencerne fra 2. leds forbindelserne på LinkedIn resulterer i et møde Kilde: Neural Selling
 • 84% af B2B beslutningstagere begynder deres købsproces med en anbefaling. Kilde. Edelman Trust Barometer
 • 82% af B2B beslutningstagerne synes sælgerne er uforberedte. Kilde: SiriusDecisions
 • 50% af identificerede salgsleads er ikke købsparate Kilde: Gleanster
 • 50% af alle IT beslutningstagere er influeret af LinkedIn Kilde. LinkedIn
 • 74 % af kunderne valgte den leverandør der inspirerede dem først Kilde: Forbes
stormvind

Mit social selling index – mål dit SSI her

Jeg har nu flere gange, haft fornøjelsen af Dortes viden indenfor Social Selling, med primært fokus på LinkedIn. Dorte er super skarp på området, altid yderst velforberedt, og evner at forklare og vise det, på en sådan måde at man let forstår det, samtidig med hun altid er i godt og smittende humør. Dorte formår at dele ud af sin store viden, som gør at man evner at bruge det aktivt fremadrettet.

Dortes utrolige store viden på området, og evne til at formidle denne viden, gør at jeg på det varmeste kan anbefale Dorte.

Martin Hansen, TotalTruck
HUSET har i ca. et halvt års tid samarbejdet med Dorte Møller Madsen, og Team STORMVIND, Dorte og hendes team hjælper os med digital markedsføring på både strategisk og operationelt plan samt med at uddanne vore sælgere i social selling. Dorte er en kompetent, kreativ og engageret samarbejdspartner, som jeg varmt kan anbefale, hvilket jeg også har gjort i flere sammenhænge.
Vibeke Diemer, Salgs- og marketingchef, HUSET

LÆR MERE OM SOCIAL SELLING

Social selling er ikke svært, det er bare anderledes

Nødvendige kompetencer for en sælger for at lykkes med social selling?

Få 5 1/2 Social Selling Tips, som du kan bruge på LinkedIn

Tjekliste – er din LinkedIn profil social selling parat?

 

Mål dit social selling index ssi på LinkedIn